Best Beat: Programa del 26 de Marzo del 2020
Best Beat: Programa del 19 de Marzo del 2020
Best Beat: Programa del 14 de Marzo del 2020
Best Beat: Programa del 13 de Marzo del 2020
Best Beat: Programa del 12 de Marzo del 2020
Best Beat: Programa del 07 de Marzo del 2020
Best Beat: Programa del 06 de Marzo del 2020

Titicupón