Best Beat: Programa del 18 de Octubre del 2019
Best Beat: Programa del 17 de Octubre del 2019
Best Beat: Programa del 12 de Octubre del 2019
Best Beat: Programa del 11 de Octubre del 2019
Best Beat: Programa del 10 de Octubre del 2019
Best Beat: Programa del 05 de Octubre del 2019
Best Beat: Programa del 04 de Octubre de 2019

Titicupón