Best Beat: Programa del 20 de Febrero del 2020
Best Beat: Programa del 15 de Febrero del 2020
Best Beat: Programa del 14 de Febrero del 2020
Best Beat: Programa del 13 de Febrero del 2020
Best Beat: Programa del 08 de Febrero de 2020
Best Beat: Programa del 07 de Febrero del 2020
Best Beat: Programa del 06 de Febrero del 2020

Titicupón