Best Beat: Programa del 29 de Mayo del 2020
Best Beat: Programa del 28 de Mayo del 2020
Best Beat: Programa del 23 de Mayo del 2020
Best Beat: Programa del 21 de Marzo del 2020
Best Beat: Programa del 16 de Mayo del 2020
Best Beat: Programa del 14 de Mayo del 2020
Best Beat: Programa del 09 de Mayo del 2020

Titicupón